Dokumenty je potřeba likvidovat

. Ano, likvidujte spisy, DVD, či CD nosiče pravidelně! Nenechte si je přerůst přes hlavu a nenechávejte je nikde ležet bez ošetření! Tak totiž většinou nejsnáze dojde k úniku informací! Ideální je průběžná likvidace a umísťování na místa k tomu určená a vyhrazená! Skartace dokumentů Praha vám pomůže nastavit řád a pořádek ve firmě, společnosti, úřadě, prostě […]

continue reading Dokumenty je potřeba likvidovat